News

News

22 Tháng Chín 2020

Quý vị chưa thể quyết định không gian làm việc trong năm nay? Chúng tôi sẽ đài thọ miễn phí

Learn More

16 Tháng Giêng 2020

Kiến Tạo Không Gian Để Thành Công: Compass Offices Kỷ Niệm 10 Năm Hoạt Động Xuất Sắc Cùng Khách Hàng

Learn More

05 Tháng Mười Một 2019

Compass Offices Set to Launch New Workspace in Shanghai’s Jing'an District

Learn More

Contact us for your ideal workspaceInterested in:Location of interest:

Comments: